Milou   Charlie    Blandade   Lydnad   Agility   Utställning    Favoriter

Cosmo och Elsa 2009 Elsa och Anders 2009
Elsa och Anders 2009 Milou, Anders, Elsa och Cosmo 2009
Flying Flames Atlas Ida och Maria